Ir David Immobilier

הרב אליעזר ברגמן 14 ירושלים

הנכסים שלנו למכירה

הפסגה דירה, בית וגן, ירושלים
3.5 חדרים
4 קומה
65 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
1,770,000 ₪
הרב אליעזר ברגמן דירה, בית וגן, ירושלים
3 חדרים
4 קומה
79 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
2,150,000 ₪
הרב עוזיאל דירה, בית וגן, ירושלים
3 חדרים
3 קומה
75 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
2,150,000 ₪
אברהם דוד ליכטמן דירה, פסגת זאב, ירושלים
5 חדרים
3 קומה
150 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
1,890,000 ₪
החיד"א דירה, בית וגן, ירושלים
3 חדרים
3 קומה
82 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
2,400,000 ₪
הרב עוזיאל דירה, בית וגן, ירושלים
9 חדרים
4 קומה
227 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
4,750,000 ₪
סלמן מוצפי דירה, בית וגן, ירושלים
5 חדרים
4 קומה
118 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
3,100,000 ₪

המתווכים שלנו

Ir David Immobilier למידע נוסף
Ir David Immobilier למידע נוסף
Ir David Immobilier למידע נוסף
Ir David Immobilier למידע נוסף
Ir David Immobilier למידע נוסף
Ir David Immobilier למידע נוסף

הנכסים שלנו להשכרה

סלמן מוצפי דירה, בית וגן, ירושלים
3 חדרים
7 קומה
74 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
5,800 ₪
משה זילברג דירה, בית וגן, ירושלים
3 חדרים
10 קומה
74 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
5,500 ₪
סלמן מוצפי דירה, בית וגן, ירושלים
5 חדרים
4 קומה
120 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
7,000 ₪

איך אנחנו יכולים לעזור לך?

תודה!

אנחנו מבטיחים לחזור אליך בקרוב