yzer בונים החלטות חכמות

מערכת בינה עסקית מהפכנית
לקבלת החלטות חכמות יותר
בשוק הנדל"ן הדינמי.
הראשונה שמנגישה נתוני היצע, ביקוש,
עסקאות מכירה ומידע תכנוני במקום אחד.

מערכת בינה עסקית מהפכנית לקבלת החלטות חכמות יותר בשוק הנדל"ן הדינמי ולזיהוי הזדמנויות. הראשונה שמנגישה נתוני היצע, ביקוש, עסקאות מכירה ומידע תכנוני במקום אחד.

כניסה למערכת >>
יצירת קשר למידע נוסף חייג
עמוד בית אישי

כל המידע החשוב בנוגע לסביבה התחרותית של הפרויקטים שלך.

מפת חום חכמה

מבוססת על חכמת ההמונים של גולשי לוח יד2 ומציגה נתוני היצע, ביקוש, עסקאות אחרונות ועוד.

נתוני היצע וביקוש

מגמות תקופתיות, השוואות בין אזורים, יחס בין היצע לביקוש בכל שכונה בארץ, ועוד.

ניתוח מידע תכנוני

מידע שוטף המעדכן מיידית על שינויים תכנוניים המשפיעים על הפרויקטים שלך.

עסקאות בפועל

ניתוח עסקאות יד שנייה לצד עסקאות בפרויקטים חדשים, כולל קצב מכירה ומגמת מחירים.

התראות בזמן אמת

התראות על היצע, ביקוש, מחירים, עסקאות אחרונות בפרויקטים המתחרים, ועוד.

עמוד בית אישי

כל המידע החשוב בנוגע לסביבה התחרותית של הפרויקטים שלך.

מפת חום חכמה

מבוססת על חכמת ההמונים של גולשי לוח יד2 ומציגה נתוני היצע, ביקוש, עסקאות אחרונות ועוד.

נתוני היצע וביקוש

מגמות תקופתיות, השוואות בין אזורים, יחס בין היצע לביקוש בכל שכונה בארץ, ועוד.

ניתוח מידע תכנוני

מידע שוטף המעדכן מיידית על שינויים תכנוניים המשפיעים על הפרויקטים שלך.

עסקאות בפועל

ניתוח עסקאות יד שנייה לצד עסקאות בפרויקטים חדשים, כולל קצב מכירה ומגמת מחירים.

התראות בזמן אמת

התראות על היצע, ביקוש, מחירים, עסקאות אחרונות בפרויקטים המתחרים, ועוד.

צפו בסרטון המוצר