broker19

הרטום 29 נתניה דירה 14
מתווכי נדל"ן, broker19 סינון
נכסים שלנו מסחריים

נדלן מסחרי מתיווך

המלאכה משרדים, אזור תעשיה ספיר, נתניה
2/2 קומה
43 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
המלאכה משרדים, אזור תעשיה ספיר, נתניה
2/3 קומה
105 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
שדרות גיבורי ישראל משרדים, אזור תעשיה ספיר, נתניה
2/3 קומה
68 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר

המתווכים שלנו

איליה שובייב למידע נוסף
גרמן יזרעאילוב למידע נוסף
סיוון רופא למידע נוסף
שדרות גיבורי ישראל משרדים, אזור תעשיה ספיר, נתניה
2/3 קומה
237 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
האומנות משרדים, אזור תעשיה ספיר, נתניה
2/2 קומה
210 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
שדרות גיבורי ישראל 2 משרדים, אזור תעשיה ספיר, נתניה
2/3 קומה
96 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
שדרות גיבורי ישראל משרדים, אזור תעשיה ספיר, נתניה
2/3 קומה
95 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
האומנות משרדים, אזור תעשיה ספיר, נתניה
2/2 קומה
90 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
שדרות גיבורי ישראל משרדים, אזור תעשיה ספיר, נתניה
3/3 קומה
16 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
שדרות גיבורי ישראל משרדים, אזור תעשיה ספיר, נתניה
2/3 קומה
55 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
הנוטע 99 חנויות/שטח מסחרי, מרכז העיר דרום, נתניה
0/3 קומה
50 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
שדרות גיבורי ישראל משרדים, אזור תעשיה ספיר, נתניה
5/7 קומה
90 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
נתניה משרדים
1/2 קומה
80 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
המלאכה משרדים, אזור תעשיה ספיר, נתניה
2/3 קומה
89 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
שדרות בנימין 1 משרדים, מרכז העיר דרום, נתניה
0/1 קומה
30 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
שדרות גיבורי ישראל משרדים, אזור תעשיה ספיר, נתניה
2/3 קומה
60 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
הגביש חנויות/שטח מסחרי, אזור תעשיה ספיר, נתניה
0/2 קומה
250 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
המלאכה משרדים, אזור תעשיה ספיר, נתניה
3/4 קומה
120 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
שדרות בנימין 1 חנויות/שטח מסחרי, מרכז העיר דרום, נתניה
0/1 קומה
80 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
המלאכה משרדים, אזור תעשיה ספיר, נתניה
2/2 קומה
189 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
המלאכה משרדים, אזור תעשיה ספיר, נתניה
2/2 קומה
175 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
המלאכה משרדים, אזור תעשיה ספיר, נתניה
4/4 קומה
103 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
המלאכה משרדים, אזור תעשיה ספיר, נתניה
0/3 קומה
110 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
דרך דגניה 30 משרדים, קרית השרון, נתניה
1/3 קומה
40 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
האורג משרדים, אזור תעשיה קרית אליעזר, נתניה
0/2 קומה
102 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
סמילנסקי משרדים, מרכז העיר דרום, נתניה
2/3 קומה
80 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
המלאכה משרדים, אזור תעשיה ספיר, נתניה
1/3 קומה
160 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
שדרות גיבורי ישראל חנויות/שטח מסחרי, אזור תעשיה ספיר, נתניה
0/2 קומה
175 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
המלאכה משרדים, אזור תעשיה ספיר, נתניה
1/2 קומה
77 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
המלאכה משרדים, אזור תעשיה ספיר, נתניה
1/2 קומה
92 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
האורג משרדים, אזור תעשיה קרית אליעזר, נתניה
1/1 קומה
75 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
הצורן חלל עבודה משותף, אזור תעשיה ספיר, נתניה
3/5 קומה
25 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
שדרות גיבורי ישראל משרדים, אזור תעשיה ספיר, נתניה
2/2 קומה
65 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
שדרות גיבורי ישראל משרדים, אזור תעשיה ספיר, נתניה
2/2 קומה
150 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
שדרות גיבורי ישראל משרדים, אזור תעשיה ספיר, נתניה
2/2 קומה
202 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
שמואל הנציב 7 משרדים, צפון מערב מרכז העיר, נתניה
1/3 קומה
250 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר

איך אנחנו יכולים לעזור לך?

תודה!

אנחנו מבטיחים לחזור אליך בקרוב