broker19

הרטום 29 נתניה דירה 14
מתווכי נדל"ן, broker19 סינון
נכסים שלנו מסחריים

נדלן מסחרי מתיווך

המלאכה משרדים, אזור תעשיה ספיר, נתניה
0/3 קומה
110 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
המלאכה משרדים, אזור תעשיה ספיר, נתניה
2/2 קומה
43 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
המסגר משרדים, אזור תעשיה קרית אליעזר, נתניה
1/2 קומה
70 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר

המתווכים שלנו

איליה שובייב למידע נוסף
גרמן יזרעאילוב למידע נוסף
סיוון רופא למידע נוסף
המלאכה משרדים, אזור תעשיה ספיר, נתניה
2/3 קומה
105 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
שדרות גיבורי ישראל משרדים, אזור תעשיה ספיר, נתניה
2/3 קומה
237 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
המלאכה משרדים, אזור תעשיה ספיר, נתניה
2/2 קומה
120 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
דרך דגניה 30 משרדים, קרית השרון, נתניה
1/3 קומה
40 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
האומנות משרדים, אזור תעשיה ספיר, נתניה
2/2 קומה
90 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
שדרות גיבורי ישראל משרדים, אזור תעשיה ספיר, נתניה
3/3 קומה
16 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
שדרות גיבורי ישראל משרדים, אזור תעשיה ספיר, נתניה
1/2 קומה
125 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
המלאכה משרדים, אזור תעשיה ספיר, נתניה
1/2 קומה
125 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
הנוטע 99 חנויות/שטח מסחרי, מרכז העיר דרום, נתניה
0/3 קומה
50 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
שדרות גיבורי ישראל משרדים, אזור תעשיה ספיר, נתניה
2/3 קומה
60 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
נתניה משרדים
1/2 קומה
80 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
המלאכה משרדים, אזור תעשיה ספיר, נתניה
3/4 קומה
120 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
שדרות בנימין 1 חנויות/שטח מסחרי, מרכז העיר דרום, נתניה
0/1 קומה
80 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
שדרות בנימין 1 משרדים, מרכז העיר דרום, נתניה
0/1 קומה
30 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
המלאכה משרדים, אזור תעשיה ספיר, נתניה
2/2 קומה
175 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
המלאכה משרדים, אזור תעשיה ספיר, נתניה
2/2 קומה
189 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
המלאכה משרדים, אזור תעשיה ספיר, נתניה
4/4 קומה
103 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
האורג משרדים, אזור תעשיה קרית אליעזר, נתניה
0/2 קומה
102 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
המלאכה משרדים, אזור תעשיה ספיר, נתניה
1/3 קומה
160 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
סמילנסקי משרדים, מרכז העיר דרום, נתניה
2/3 קומה
80 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
שדרות גיבורי ישראל חנויות/שטח מסחרי, אזור תעשיה ספיר, נתניה
0/2 קומה
175 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
המלאכה משרדים, אזור תעשיה ספיר, נתניה
1/2 קומה
92 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
המלאכה משרדים, אזור תעשיה ספיר, נתניה
1/2 קומה
77 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
שדרות גיבורי ישראל משרדים, אזור תעשיה ספיר, נתניה
2/2 קומה
150 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
האורג משרדים, אזור תעשיה קרית אליעזר, נתניה
1/1 קומה
75 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
הצורן חלל עבודה משותף, אזור תעשיה ספיר, נתניה
3/5 קומה
25 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
שמואל הנציב משרדים, צפון מערב מרכז העיר, נתניה
2/3 קומה
50 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
שדרות גיבורי ישראל משרדים, אזור תעשיה ספיר, נתניה
2/2 קומה
65 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
המלאכה משרדים, אזור תעשיה ספיר, נתניה
1/2 קומה
84 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
שדרות גיבורי ישראל משרדים, אזור תעשיה ספיר, נתניה
1/2 קומה
173 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
המסגר משרדים, אזור תעשיה קרית אליעזר, נתניה
2/2 קומה
62 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
שמואל הנציב 7 משרדים, צפון מערב מרכז העיר, נתניה
1/3 קומה
250 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר
שדרות גיבורי ישראל משרדים, אזור תעשיה ספיר, נתניה
2/2 קומה
202 מ"ר
פתיחה בטאב חדש
לא צוין מחיר

איך אנחנו יכולים לעזור לך?

תודה!

אנחנו מבטיחים לחזור אליך בקרוב