משרדי תיווך בשכונת הפועל המזרחי ד', שיכון ד', בני ברק