משרדי תיווך בשכונת הפועל המזרחי א', שיכון א', בני ברק