משרדי תיווך בשכונת פרדס רייספלד, קרית אונו החדשה, קרית אונו