משרדי תיווך בשכונת בית בפארק ,פרדס בחסכון, אור יהודה